Klaudia ;)

12 tekstów – auto­rem jest Klaudia ;).

Gdy­by nie smu­tek, wiele ar­cydzieł by nie powstało. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 grudnia 2012, 14:39

Każdy człowiek jest po części egoistą. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 grudnia 2012, 17:42

Miłości nie zde­finiujesz. I basta. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 11 grudnia 2012, 21:44

Nic nie może równać się z ma­gią wspomnień. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 listopada 2012, 15:02

Mówiąc z tłumem, kiedyś w mo­nolo­gu się zgubimy. 

aforyzm • 25 czerwca 2012, 11:02

Cza­sami człowieko­wi, pot­rzeb­na jest chwi­la, w której chodź na chwilę wróci przeszłość. I na­wet, jeśli już po­godził się z te­raźniej­szością, po­leci łza. 

aforyzm • 17 czerwca 2012, 16:41

Mu­zyka jest odzwier­cied­le­niem uczuć. 

aforyzm • 13 czerwca 2012, 15:38

Dwu­lico­wość jest jak bu­dowa zam­ka z pias­ku - je­den zły ruch, a sta­rania runą. 

myśl • 12 czerwca 2012, 17:57

Cze­kanie - czas, gdy przesącze­ni jes­teśmy nadzieją i wiarą, a oczy bo­li wi­dok wskazówek. 

myśl • 11 czerwca 2012, 15:48

Straszny jest ból, kiedy człowiek nie wie, kim jest. 

aforyzm • 10 czerwca 2012, 21:08
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność